تاریخچه فعالیت رایادرس

 • 1391-12-20

  آغاز

  تولد رایادرس در تهران محله توحید

 • 1392-01-03

  نرم افزار بورد دیجیتال رایا

  انتشار نسخه 1 نرم افزار برد رایا (انتشار 5 نسخه تا امروز)

 • 1392-01-04

  تولید فیلم آموزگاری

  آغاز تولید اولین فیلم ها

 • 1392-03-15

  تولید فیلم آموزگاری

  پایان مرحله اول تولید فیلم ها و تولید 50 ساعت فیلم در 4 موضوع فیزیک، شیمی، ریاضی و جبر

 • 1392-04-01

  تولید فیلم آموزگاری

  آغاز مرحله دوم تولید فیلم ها

 • 1392-06-31

  نرم افزار پخش کننده هوشمند رایادرس

  انتشار نسخه اول پخش کننده هوشمند رایادرس با قابلیت جستجو در محتوای فیلم

 • 1392-06-31

  DRM فایل های ویدئو

  انتشار نسخه اول کانتینر .dars برای محافظت از فایل های ویدئوی تولید شده

 • 1392-12-01

  تولید فیلم آموزگاری

  پایان مرحله دوم تولید فیلم ها و تولید 300 ساعت فیلم

 • 1392-12-08

  نمایشگاه رسانه های دیجیتال

  شرکت رایادرس در نمایشگاه رسانه های دیجیتال در ایران و توجه رسانه ها و مسئولین ایران از تکنولوژی های رایادرس

 • 1392-12-15

  تولید فیلم آموزگاری

  آغاز مرحله سوم تولید فیلم های رایادرس

 • 1393-02-10

  تولید فیلم آموزگاری

  پایان مرحله سوم تولید فیلم ها و تولید 200 ساعت فیلم

 • 1393-02-12

  نمایشگاه بین اللمللی کتاب تهران

  شرکت رایادرس در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و استقبال گسترده بازدید کنندگان

 • 1393-04-01

  تولید فیلم آموزگاری

  آغاز مرحله چهارم تولید فیلم ها

 • 1393-06-31

  تولید فیلم آموزگاری

  پایان مرحله چهارم تولید فیلم ها و تولید 200 ساعت فیلم

 • 1393-07-10

  تبلیغات تلویزیونی

  آغاز مرحله اول تبلیغات سراسری تلویزیونی رایادرس

 • 1393-09-20

  سیم کارت دانش آموزی

  عقد قرارداد مشترک با اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) و انتشار سیم کارت دانش آموزی برای استفاده از خدمات رایادرس

 • 1393-10-01

  تبلیغات تلویزیونی

  پایان مرحله اول تبلیغات تلویزیونی رایادرس

 • 1393-10-06

  سرویس رای درس

  عقد قرارداد مشترک با اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) و راه اندازی سرویس رای درس برای دسترسی به فیلم های رایادرس از طریق شبکه رایتل

 • 1393-10-20

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  آغاز مذاکرات رایادرس با وزارت آموزش و پرورش ایران برای آموزش معلم ها از طریق آموزش های الکترونیک رایادرس

 • 1394-02-16

  نمایشگاه بین اللمللی کتاب

  شرکت رایادرس در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 • 1394-06-29

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  عقد قرارداد بین رایادرس و وزارت آموزش و پرورش ایران مبنی بر بگزاری اولین دوره الکترونیک آموزش معلم ها

 • 1394-08-11

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  آغاز اولین دوره الکترونیک آموزش معلم ها توسط رایادرس

 • 1394-09-15

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  عقد قرارداد بین رایادرس و وزارت آموزش و پرورش ایران مبنی بر بگزاری دومین دوره الکترونیک آموزش معلم ها

 • 1394-10-30

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  آغاز دومین دوره الکترونیک آموزش معلم ها توسط رایادرس

 • 1395-01-02

  کشور ترکیه

  آغاز برنامه ریزی فعالیت رایادرس در کشور ترکیه

 • 1395-01-09

  محتوای دیجیتال کتاب

  تفاهم رایادرس با وزارت آموزش و پرورش ایران جهت تولید محتوای دیجیتال کتاب درسی رشته کامپیوتر سال دهم

 • 1395-01-16

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  غقد قرارداد سومین دوره الکترونیک آموزش معلم ها با وزارت آموزش و پرورش

 • 1395-04-03

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  تفاهم با وزارت آموزش و پرورش و آغاز آماده سازی محتوای 14 دوره الکترونیک آموزش معلم های سال دهم

 • 1395-07-10

  دوره الکترونیک ضمن خدمت

  آغاز دوره های الکترونیک آموزش معلم های سال دهم

 • 1395-08-07

  کشور روسیه

  آغاز برنامه ریزی فعالیت رایادرس در کشور روسیه