ثبت نام دوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ویژه کارکنان دولت

امکان ثبت نام برای دوره مورد نظر غیرفعال می باشد